Välkommen till oss på Sårob Plåt & Isolering!

Vi utför isolering med plåtbeklädnad av till exempel - rökgaskanaler, pannor, cisterner, rörledningar samt ventilationsanläggningar. En betydande del av vår verksamhet består i dagsläget av rörisolering i samband med konvertering till värmepump och fjärrvärm, i industrier, hyres och bostadsrätter men också villor.

Vi isolerar även kylinstallationer stora som små. Vi har konstruerat och utvecklat ett isoleringssystem för ångdrivna turbiner vilket har väckt storuppmärksamhet från flera värmeverk, från Stockholm i norr till Malmö i söder. Där vi monterat vårt isolersystem har utfallet varit mycket gott.

Vi har patent på detta system med nr:SE 9300087-5.