Välkommen till oss på Sårob Plåt & Isolering!

Företaget startades 1989 av Krister och Thomas Pettersson.
Sårob Plåt & Isolering är en isoleringsentreprenör som utför VVS-Isolering-Kylisolering-Ventilations isolering samt Isoleringsplåtslageri; vilket innebär plåtbeklädnas av olika isolerade objekt.
Vi tillverkar och monterar även väderskydd för skorstenar i samband med övergång till bergvärme, jordvärme eller värmepumpar för luftburen värme.

Vi utför även beräkningar för att uppnå optimal energibesparing för ekonomin och miljön. Vi arbetar enligt kvalitets och miljöledningssystem ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004.

För närvarande är vi sju anställda.